Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Powiatu Średzkiego

   W dniu 28 maja 2012 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Powiatu Średzkiego. W obradach poza przewodniczącym Komisji Panem Stanisławem Nowakowskim i członkami Komisji, wzięła również udział przewodnicząca Rady Powiaty Pani Małgorzata Fertała.

   Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z organizacją i zakresem działalności Centralnego Ośrodka oraz zwiedzili magazyn nasion i pole doświadczalne w SDOO w Słupi Wielkiej. W trakcie obrad poruszono problemy związane z nasiennictwem, a także wymarznięciem zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w bieżącym roku.