Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie specjalistów prowadzących doświadczenia z trawami

   W dniach 21-22 maja 2012 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się szkolenie merytoryczne zorganizowane przez Pracownię WGO Roślin Motylkowatych i Traw Centrali Centralnego Ośrodka.

   W szkoleniu wzięło udział ponad 40 specjalistów prowadzących doświadczenia z odmianami traw, głównie ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian.

   Program szkolenia obejmował omówienie metodyki prowadzenia doświadczeń z trawami, wykład na temat nawożenia dolistnego traw pastewnych i traw nasiennych, wykład dotyczący objawów, zagrożenia i rozpoznawania chorób traw pastewnych oraz warsztaty polowe w zakresie rozpoznawania chorób traw.