Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie robocze dotyczące funkcjonowania mechanizmu pobierania opłat za użycie materiału ze zbioru
(tzw. FSS) jako materiału siewnego odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy

   W dniu 21 maja 2012 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się robocze spotkanie dotyczące omówienia funkcjonowania w Polsce mechanizmu pobierania opłat za użycie materiału ze zbioru (tzw. FSS) jako materiału siewnego odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy, zwanego też „przywilejem rolnika” lub „odstępstwem rolnym”. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu MRiRW – Pan Andrzej Butra, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa MRiRW – Pan Krzysztof Smaczyński, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Pan Marek Borowski, Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Pan Herbert Czaja, Prezes Polskiej Izby Nasiennej – Pan Karol Marciniak wraz z dwoma pracownikami (Paweł Gała, Maja Karpiel), prezes Agencji Nasiennej – Pan Paweł Kochański, pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Wiesława Kowalczyk, Adam Błochowiak) oraz dyrekcja i pracownicy Centralnego Ośrodka.

   Spotkanie było poświęcone próbie znalezienia bardziej akceptowalnej przez rolników oraz możliwej do przyjęcia przez hodowców formy ściągania opłat związanych z użyciem materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy zarówno krajowym, jak i wspólnotowym.

   W podsumowaniu dyskusji Minister Andrzej Butra zaproponował powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli rolników i hodowców, która zajęłaby się rozwiązaniem problemu stosowania materiału ze zbioru, w ramach tzw. „przywileju rolnika”.