Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych i Uniwersytetem Rzeszowskim

   W dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Edward S. Gacek – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, oraz prof. Stanisław Uliasz – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, podpisali umowę o współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej.

   Po podpisaniu porozumienia prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił okolicznościowy wykład dla pracowników naukowych Katedry Produkcji Roślinnej (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dotyczący zakresu działalności Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.