Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych

   W dniu 15 maja 2012 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych. W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący Komisji, prof. dr hab. M. Mrówczyński, członkowie Komisji, pracownicy Centrali Centralnego Ośrodka oraz zaproszeni goście: D. Wiraszka - Z-ca Głównego Inspektora PIORIN, A. Błochowiak - Wojewódzki Inspektor WIORIN w Poznaniu, L. Kempczyński - Dyrektor Biura PSPO, R. Białochowski - KZPR.

   Posiedzenie rozpoczęto w COBORU w Słupi Wielkiej, gdzie uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnym stanem doświadczeń odmianowych z rzepakiem ozimym oraz dyskutowali na temat zmodyfikowanego systemu porejestrowych badań rzepaku ozimego.

   Następnie wizytowano polowe doświadczenia OWT z odmianami rzepaku ozimego oraz magazyn przechowywania nasion wzorców odmianowych w SDOO w Słupi Wielkiej.

   Kolejnym punktem programu posiedzenia była wizyta w Laboratorium Chemiczno-Technologicznym SDOO w Słupi Wielkiej, gdzie zapoznano się z zakresem badań laboratoryjnych, dotyczących odmian roślin oleistych, oraz metodami wykonywania poszczególnych analiz.

   Posiedzenie zakończono w siedzibie firmy usługowo-doradczej „OBROL” Kulczyński Sp.j., w której zaprezentowano nowoczesną linię technologiczną służącą do zaprawiania nasion rzepaku.