Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie dotyczące zmiany systemu badań PDOiR rzepaku ozimego

   W dniu 19 kwietnia 2012 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianie systemu prowadzenia badań PDOiR rzepaku ozimego.

   W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych - prof. dr hab. Marek Mrówczyński (przewodniczący) i prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda (zastępca przewodniczącego), przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – dr inż. Roman Rybacki (prezes) i dr. inż. Lech Kempczyński (dyrektor generalny), przedstawicele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku – mgr inż. Mariusz Olejnik (prezes), Juliusz Młodecki (Wiceprezes) i Roman Białachowski (Wiceprezes) oraz siedemnastu przedstawicieli firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych zajmujących się rzepakiem ozimym, a także dyrekcja i pracownicy merytoryczni Centrali COBORU.

   Na spotkaniu uzgodniono główne założenia nowego systemu badań porejestrowych (PDOiR), który będzie obowiązywał od sezonu 2012/2013. Jego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższym czasie i przekazana zainteresowanym stronom.

   Ponadto omówiono stan doświadczeń odmianowych rzepakiem ozimym, w tym straty spowodowane przez zimę, z prowadzonych w bieżącym sezonie wegetacyjnym oraz inne sprawy dotyczące systemu badań odmianowych rzepaku, m.in. badanie odmian tolerancyjnych na kiłę kapuścianą, odmian typu „clearfield” oraz odmian półkarłowych.