Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka

   W dniach 27-28 marca 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka.

   Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności inspektorów Centralnego Ośrodka w drugiej połowie 2011 roku oraz założeń do realizacji planu badań i doświadczeń w 2012 roku. W trakcie spotkania omówiono również tryb postępowania w zakresie wnioskowania i podejmowania decyzji o wcześniejszym zakończeniu doświadczeń ze zbożami ozimymi i rzepakiem ozimym, które w znacznym stopniu ucierpiały na skutek wymarznięcia roślin.