Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

   W dniach 26-27 marca 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka, w której udział wzięli kierownicy komórek organizacyjnych Centrali, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i ich zastępcy, kierownicy Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz inspektorzy Centralnego Ośrodka.

   Narada była poświęcona głównie omówieniu realizacji Planu Badań i Doświadczeń Centralnego Ośrodka na rok 2012, w tym problemom związanym z wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Ponadto poruszane były tematy związane z audytem, funkcjonowaniem stron internetowych stacji doświadczanych oceny odmian, wnioskami o dopłaty z AMiMR oraz sprawy gospodarcze i finansowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

   W trakcie narady, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Pana Stefana Heimanna – długoletniego kierownika Pracowni WGO Roślin Przemysłowych w Zakładzie Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian COBORU.