Wyszukaj odmianę    Kontakty
Warsztaty dotyczące „zarządzania ryzykiem” dla kadry kierowniczej Centrali Centralnego Ośrodka

    W dniach 9 i 12 marca 2012 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej zatrudnionej w Centrali Centralnego Ośrodka.

     Celem warsztatów było zapoznanie się z teorią i praktyką zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w oparciu o opracowanie opublikowane przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisji Treadwaya (COSO) pt.: Kontrola wewnętrzna zintegrowana struktura ramowa (Internal Control - Integrated Framework) oraz podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce pt.: „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym” autorstwa Bentleya Jenisona, wydanym przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

     Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi zarządzania ryzykiem oraz przygotować się do wdrożenia podejścia opartego na ryzyku - identyfikowania i klasyfikowania ryzyk. Warsztaty zostały przygotowane przez Biuro Kontroli i Audytu w ramach działań doradczych audytu poprzez umożliwienie zapoznania się z zarządzaniem ryzykiem w jednostce.