Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta kierownictwa czeskiego Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań w Rolnictwie (UKZUZ)

    W dniach 7-9 marca 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej złożyli wizytę przedstawiciele kierownictwa Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z Brna, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej.

     Delegacji przewodniczył dyrektora naczelny UKZUZ, Pan Jaroslav Stana, a w jej skład wchodzili ponadto: Daniel Jurecka – dyrektor Departamentu Produkcji Roślinnej, oraz Ales Medek – dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego.

     Na spotkaniu zapoznano gości z podstawami prawnymi i funkcjonowaniem Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej, głównie w kontekście spraw finansowo-gospodarczych. Ponadto wymieniono poglądy i informacje dotyczące zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy. Goście mieli również możliwość zapoznania się na miejscu z działalnością doświadczalną oraz funkcjonowaniem laboratorium chemiczno-technologicznego i magazynu nasion w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej oraz oprogramowaniem stosowanym w księgowości.