Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie specjalistów OWT

     W dniu 28 lutego 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie specjalistów OWT ze Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z pracownikami COBORU.

     W spotkaniu uczestniczyło blisko pięćdziesięciu specjalistów ze Stacji i Zakładów Oceny Odmian oraz pracownicy Zakładu Informatyki i Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian Centralnego Ośrodka.
Program spotkania obejmował przedstawienie zasad działania systemu wprowadzania danych dla doświadczeń OWT (programy EKP i STEN) oraz dyskusję na temat zmian, jakie należałoby wprowadzić do tego systemu w oparciu o doświadczenia specjalistów.