Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych

   W dniu 23 lutego 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian lnu zwyczajnego – włóknistego.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z przedstawicielem hodowcy i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru nowej odmiany lnu zwyczajnego – włóknistego oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla odmiany lnu zwyczajnego – włóknistego Luna.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych, Dyrektor COBORU podpisał decyzję o zarejestrowaniu następującej odmiany:

len zwyczajny – włóknisty
- Jan (d. PEK 810) – hodowca: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ZD Pętkowo