Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

   W dniu 21 lutego 2012 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian zbóż ozimych.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 19 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 1, pszenica orkisz – 1, pszenica zwyczajna – 9, pszenżyta ozimego – 6, żyto ozime – 2) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 7 odmian tej grupy roślin (jęczmień – 2, pszenżyto – 3, żyto – 2).

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

jęczmień
- Titus (d. BE 200010170) – odmiana wielorzędowa pastewna; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 
pszenica orkisz
- Rokosz (d. STH 4809) – hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 
pszenica zwyczajna
- Astoria (d. AND 3509) – odmiana jakościowa (A); hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Oddział Antoniny
- Estivus (d. STRU 061879.1) – odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Forum (d. NORD 04055/12) – odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Magic (d. KW 2259-1-06) – odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Patras (d. LEU 80214) – odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.
- Platin (d. STRU 061859.1) – odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Praktik (d. R 10757) – jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Speedway (d. NORD 04098/24) – odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Tulecka (d. NAD 2309) – odmiana chlebowa (B); hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
pszenżyto
- Amorozo (d. MAH 5709) – odmiana pastewna; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Oddział Małyszyn
- Subito (d. DAD 751/05) – odmiana pastewna; hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Oddział Dębina
- Tomko (d. MAH 5809) – odmiana pastewna; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Oddział Małyszyn
- Torino (d. CHD 03153-11) – odmiana pastewna; hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Twingo (d. CHD 645/02-17) – odmiana krótkosłoma; hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Wiarus (d. MAH 5609) – odmiana krótkosłoma; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Oddział Małyszyn
 
żyto
- SU Allawi (d. HYH247) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Stakkato (d. HYH252) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.