Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw

   W dniu 16 lutego 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw w kadencji 2009-2012.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 2 nowych odmian traw pastewnych oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 4 odmian lucerny siewnej, 3 odmian życicy trwałej, 3 odmian tymotki łąkowej, 2 odmian życicy mieszańcowej i po jednej odmianie w gatunkach: festulolium, kostrzewa łąkowa, rajgras wyniosły, życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

życica wielokwiatowa/rajgras włoski
- Dukat (d. SZD 227) – odmiana pastewna, tetraploidalna, średni termin kłoszenia, do użytkowania polowego, hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
życica wielokwiatowa westerwoldzka/rajgras holenderski
- Imerso (d. ZLw 98-161) – odmiana pastewna, diploidalna, późna, do użytkowania polowego, pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.