Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy

   W dniu 14 lutego 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian kukurydzy.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 17 nowych odmian kukurydzy oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 4 odmian tego gatunku.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

kukurydza na ziarno
- ES Cirrius (d. EGZ 9102) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; pełnomocnik hodowcy: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Silvinio (d. KXA8121) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- Laurinio (d. KXA8114) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 210; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- MAS 15P (d. MGM181207) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 200-210; pełnomocnik hodowcy: Maisadour Polska sp. z o.o.
- ES Albatros (d. ESZ 0203) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 230; pełnomocnik hodowcy: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Santurio (d. KXA8335) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- P9400 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 270-280; pełnomocnik hodowcy: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- Grosso (d. KXA8151) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250-260; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- Lindsey (d. LZM259/08) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 
kukurydza na kiszonkę
- P8488 (d. X8S792) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; pełnomocnik hodowcy: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- LG30240 (d. LZM0904) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Konsulixx (d. RH08071) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- ES Fireball (d. ESZ 0210) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; pełnomocnik hodowcy: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Rafinio (d. KXA8144) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- LG30275 (d. LZM0909) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Kadryl (d. MHR-KK-0309) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 280-290; hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o. Odz. Kobierzyce i „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR’’
- MAS 27L (d. MGM171436) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; pełnomocnik hodowcy: Maisadour Polska sp. z o.o.