Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych

   W dniu 7 lutego 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi. Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 4 nowych odmian roślin strączkowych (groch siewny – 2, łubin wąskolistny - 2) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 2 odmian bobiku, 2 odmian łubinu wąskolistnego, 1 odmiany łubinu żółtego oraz soi.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

groch siewny
- Mecenas (d. PRH 389/09)– odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna. Hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Akord (d. WTD 5409)– odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
łubin wąskolistny
- Oskar (d. PRH 606/09) - odmiana niesamokończąca, wysokoalkaloidowa. Hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Tango (d. WTD 1609) - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Hodowca: : Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.