Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych

   W dniu 2 lutego 2012 roku oodbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, maku i facelii błękitnej.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 21 nowych odmian roślin oleistych (rzepak ozimy – 15, rzepak jary – 3, gorczyca biała – 1, mak – 2) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 2 odmian rzepaku ozimego i 1 odmiany facelii błękitnej.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

rzepak ozimy
- DK Cadet (d. MLCH 183) – odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.
- Dual (d. SW 05089 A) – odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
- Juliana (d. NSL 08/181) – odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Lohana (d. NSL 08/167) – odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Alessio (d. NSA 06/143) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Bonanza (d. HR 107.65) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- DK Exstorm (d. DGC 142) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.
- Hugo (d. SLM 0905) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Marathon (d. WRH 354) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.
- Marcopolos (d. H 607245) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- Review (d. RAP 356) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.
- Sherpa (d. NPZ 0724) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SY Carlo (d. RNX3825) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.
- SY Jerica (d. RNX3725) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.
- Tores (d. RNX3723) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.
 
rzepak jary
- Gandalf (d. SW N2848) – odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
- Makro (d. NPZ SR 11409) – odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Mirakel (d. DLE 1004) – odmiana mieszańcowe; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 
gorczyca biała
- Warta (d. POH 209) – odmiana o małej zawartości glukozynolanów i kwasu erukowego; hodowca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB O/Poznań
 
mak
- Borowski Biały (d. BOH 1009) – odmiana niskomorfinowa o białej barwie nasion; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR O/Borowo
- Morfeusz (d. BOH 1110) – odmiana wysokomorfinowa; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR O/Borowo