Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

   W dniu 31 stycznia 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian ziemniaka.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 8 nowych odmian odmian ziemniaka oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze 9 odmian tego gatunku.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

- Ignacy (d. SZC - 3409) – odmiana jadalna wczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
- Honorata (d. B 03/508/398) – odmiana przeznaczona do produkcji czipsów średniowczesna. Pełnomocnik hodowcy: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie
- Igor (d. SZC - 3509) – odmiana jadalna średniowczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
- VR 808 (d. VR 808) – odmiana przeznaczona do produkcji czipsów średniowczesna. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
- Oberon (d. ZAH 18109) – odmiana jadalna średniowczesna. Hodowca: "Hodowla Ziemniaka Zamarte" sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Jurek (d. ZAH 18209) – odmiana jadalna średniowczesna. Hodowca: "Hodowla Ziemniaka Zamarte" sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Boryna (d. STB 15709) – odmiana skrobiowa średniowczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
- Kaszub (d. STB 15909) – odmiana skrobiowa średniowczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie