Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Traw Gazonowych

   W dniu 30 stycznia 2012 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Gazonowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski COBORU w sprawie rejestracji odmian roślin gazonowych. Po posiedzeniu Komisji, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

kostrzewa trzcinowa
- Escalante (d. GO-1BFD) – odmiana heksaploidalna, średniowczesna, pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld
- Golden Gate (d. TF654) – odmiana heksaploidalna, średniopóźna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
- Marrakech (d. GO-2HL) – odmiana heksaploidalna, średniowczesna, pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld
 
wiechlina łąkowa
- Answer (d. KB191) – odmiana apomiktyczna jednoklonowa, późna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
- Blueprint (d. KB197) – odmiana apomiktyczna jednoklonowa , bardzo późna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
- Professor (d. KB374) – odmiana apomiktyczna jednoklonowa, bardzo późna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
- Sunbeam (d. KB793) ) – odmiana apomiktyczna jednoklonowa, średniopóźna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
 
wiechlina zwyczajna
- Havana – odmiana średniowczesna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
 
życica trwała/rajgras angielski
- JS501 (d. PR353) – odmiana diploidalna, średniowczesna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.
- Replay (d. PR355) – odmiana diploidalna, średniowczesna, pełnomocnik hodowcy: Grassland Farms sp. z o.o.