Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych

   W dniu 26 stycznia 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian roślin korzeniowych.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian odmian buraka cukrowego oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 1 odmiany tego gatunku.

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

- Sinan (d. ST12042) - odmiana typu normalnego do normalno-plennego. Pełnomocnik hodowcy: Strube Polska sp. z o. o.
- Szach (d. KTA 907) - odmiana typu normalnego. Hodowca: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o. o.
- Victoriana KWS (d. 0K153) - odmiana typu normalnego do normalno-plennego. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o.
- Natura KWS (d. 0K108) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o.
- Elvira KWS (d. 0K119) - odmiana typu plennego. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o
- Tarim - odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego. Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Narcos - odmiana typu normalnego. Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Hosanna KWS (d. 0K143) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o.
- Fighter (d. SC-398) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.
- Ronalda KWS (d. 0K163) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o.
- Hunor (d. ST12038) - odmiana typu plennego. Pełnomocnik hodowcy: Strube Polska sp. z o. o.
- Milton (d. MA2051) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: Maribo Seed Poland sp. z o.o.
- Jasiek (d. KTA 913) - odmiana typu normalnego. Hodowca: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o. o.
- Alegra (d. HI0881) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o. o.
- Vistula (d. MA2053) - odmiana typu normalnego. Pełnomocnik hodowcy: Maribo Seed Poland sp. z o.o.