Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

   W dniu 19 stycznia 2012 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian zbóż jarych.

   Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

   Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 8 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 6, pszenica zwyczajna – 2) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 3 odmian tej grupy roślin (owies nagi – 1, pszenica zwyczajna – 2).

   Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

jęczmień
- Despina (d. NORD 06/1108) – odmiana browarna (8,25o), pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Ella (d. 144/02-4E) – odmiana pastewna; pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Fariba (d. NORD 06/2402) – odmiana pastewna; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Gawrosz (d. STH 7809) – odmiana pastewna nieoplewiona; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Kucyk (d. MOB 6443/05) – odmiana pastewna; hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Raskud (d. RAH 1012/05) – odmiana pastewna; hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
 
pszenica zwyczajna
- KWS Torridon (d. CPBT W167) – odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Izera (d. KBP 05.203) – odmiana jakościowa (A); hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o., Oddział Nasiona Kobierzyc