Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka

          W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2011 roku w Centralnym Ośrodku odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka, poświęcone omówieniu działalności inspektorów w drugiej połowie 2010 roku oraz założeń do realizacji planu badań i doświadczeń w 2011 roku, a także roli i statusu Inspektorów Centralnego Ośrodka w nowej formie organizacyjno-prawnej jednostki.