Wyszukaj odmianę    Kontakty

Narada Kadry Kierowniczej Oceny Odmian

       W dniach 30 i 31 marca 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej Centrali Centralnego Ośrodka, Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian, Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz Inspektorów Centralnego Ośrodka, poświęcona sprawom bieżącym związanym z reorganizacją, w tym zwłaszcza z wdrażaniem w życie nowego systemu finansowo-księgowego oraz omówieniu Planu Badań i Doświadczeń Centralnego Ośrodka na rok 2011.

      W trakcie narady, w związku z przejściem na emeryturę i podjęciem pracy w Międzynarodowym Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w Genewie, uroczyście pożegnano Panią Julię Borys – współtwórcę i długoletniego kierownika Zakładu Badania i Oceny Odrębności Wyrównania i Trwałości Odmian w Centralnym Ośrodku w Słupi Wielkiej.