Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień Otwartych Drzwi

          W dniu 30 sierpnia 2011 roku gościliśmy dzieci pracowników Centrali Centralnego Ośrodka oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. W trakcie wizyty dzieci miały możność zapoznania się z działalnością zakładu pracy, w którym pracują ich rodzice.

     Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Laboratorium, a także zwiedzanie Zakładu Informatyki i Biura Wydawnictw oraz szklarni i pól doświadczalnych. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Rodzice pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego spotkania, w tym zwłaszcza kol. Arkadiuszowi Sysakowi.