Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. zachodniopomorskim

          W dniu 30 czerwca 2011 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa zachodniopomorskiwgo, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Olgierda Geblewicza, Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Pana Juliana Sierpińskiego i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszły 32 osoby. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Jan Krawczuk – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a zastępcami: Pan Andrzej Ługowski z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Anna Werelich – zastępca dyrektora SDOO w Szczeconie Dabiu, kierująca Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie.