Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. śląskim

          W dniu 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa śląskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Śląskiego – Pana Adama Matusiewicza, Prezesa Śląskiej Izby Rolniczej – Pana Romana Włodarza, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 36 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Norbert Styrc – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, a zastępcami: Pan Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej, i Pan Jerzy Motłoch – dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.