Wyszukaj odmianę    Kontakty
Obchody jubileuszu 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz
45-lecia powołania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

          W dniu 29 września 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia działalności Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w Polsce oraz 45-lecia powołania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

     Jubileuszowe obchody zaszczycili swoją obecnością: Andrzej Butra – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Dolata – poseł RP, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Surawska – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciech Ziętkowski – burmistrz Miasta i Gminy Środa Wlkp.

     W uroczystościach uczestniczyli również reprezentanci organów doradczych Centralnego Ośrodka: prof. Jan Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU, Mariusz Olejnik (prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku) – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, oraz dyrektorzy, prezesi i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytutów, instytucji, firm, związków i organizacji działających w zakresie rolnictwa, a w szczególności nasiennictwa: prof. Marek Mrówczyński (Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu), prof. Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki Roślin, PAN w Poznaniu), Dariusz Wiraszka (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie), prof. Karol Duczmal, Karol Marciniak, Zdzisław Paszkiewicz i Andrzej Szymański (Polska Izba Nasienna w Poznaniu), prof. Michał Starzycki (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie) oraz ksiądz Sławomir Grośty – duszpasterz rolników Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Eugeniusz Leosz – dziekan Dekanatu Kórnickiego, i ksiądz Zenon Nowacki – proboszcz parafii w Koszutach, a także były dyrektor COBORU – prof. Eugeniusz Bilski, oraz byli członkowie dyrekcji – Czesława Tyll, Kazimierz Dmochowski i Tadeusz Kutniewicz.

     Ponadto w obchodach uczestniczyła obecna kadra kierownicza ze wszystkich 16 funkcjonujących w naszym kraju Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz pracownicy Centralnego Ośrodka (razem ok. 140 osób).

     Zaproszeni goście w swych wystąpieniach wyrazili pochlebne opinie odnośnie poziomu pracy jednostki i zasług dla rolnictwa, w tym wieloletniej współpracy z Centralnym Ośrodkiem na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań związanych z nasiennictwem. Złożyli też gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Dyrekcji oraz pracownikom Centralnego Ośrodka i Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian.

     Na zakończenie oficjalnej uroczystości Minister Andrzej Butra wręczył prof. Edwardowi Gackowi okolicznościowy list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

     Z okazji jubileuszu wyróżnionym pracownikom Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz Centrali Centralnego Ośrodka wręczono także medale i ordery, m.in. prof. Edward Gacek otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a zastępca dyrektora COBORU, mgr inż. Stanisław Przystalski – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wręczono też Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.

     Popołudniowe towarzyskie spotkanie było też okazją do pożegnania odchodzącej na emeryturę z końcem września 2011 roku. Głównej Księgowej Centralnego Ośrodka – mgr Krystyny Siódmiak.