Wyszukaj odmianę    Kontakty
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
dla zastępcy dyrektora COBORU mgra inż. Stanisława Przystalskiego

          W dniu 29 września 2011 roku, w trakcie obchodów jubileuszu 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i 45-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, podsekretarz Stanu MRiRW, Pan Andrzej Butra, wręczył zastępcy dyrektora COBORU mgr. inż. Stanisławowi Przystalskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

     Odznaczenie zostało przyznane za duży wkład pracy w przeprowadzenie reorganizacji i zmiany formy organizacyjno-prawnej Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian, co pozwoliło na dostosowanie ich działalności do warunków gospodarki rynkowej oraz wdrożenia norm i standardów Unii Europejskiej. Ponadto za efektywne kierowanie zespołem kontrolującym prace planistyczne i kontrolne nad finansowaniem badań i doświadczeń urzędowych, aktywnie uczestnictwo w doskonaleniu bazy doświadczalnej i produkcyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz propagowanie nowych technologii w rolnictwie, w tym rozwój mechanizacji prac w doświadczalnictwie.