Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wręczenie nagród „Za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie”.

          W dniu 29 czerwca 2011 roku w gmachu MRiRW w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie kierownikom zespołów badawczych nagród za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2010 roku, przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

     Wyróżnieni, w obecności dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez resort rolnictwa, odebrali z rąk wiceministra Pana Tadeusza Nalewajka, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

     Podczas uroczystości wszyscy nagrodzeni kierownicy mieli okazję krótkiego zaprezentowania głównych efektów wdrożeniowych zrealizowanych prac.

     Wśród sześciu nagrodzonych zespołów badawczych znalazł się pięcioosobowy zespół autorski kierowany przez prof. dra hab. Edwarda S. Gacka, wyróżniony za pracę Wdrożenie i upowszechnienie systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce.

     Pod nieobecność prof. dra hab. Edwarda S. Gacka, nagrodę odebrał zastępca dyrektora, Marcin Behnke, który zaprezentował efekty osiągnięte po wdrożeniu powyższego programu.