Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. podlaskim

          W dniu 28 czerwca 2011 roku w Jeńkach koło Krzyżewa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa podlaskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego, Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej – Pana Grzegorza Leszczyńskiego, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 16 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Bronisław Puczel – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, a zastępcami: Pan Tadeusz Dworakowski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Pan Franciszek Czajkowski – z Departamentu Rolnictwa Mienia i Geodezji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.