Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. wielkopolskim

          W dniu 28 czerwca 2011 roku w COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa wielkopolskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pana Piotra Walkowskiego i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 27 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Bolesław Maćkowiak – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędzu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a zastępcami: Pan Wiesław Małkowski – zastępca dyrektora SDOO w Słupi Wielkiej, kierujący Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie i Pani Elżbieta Strzelczyk – kierownik Działu Nadzoru Nasiennego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.