Wyszukaj odmianę    Kontakty
Pożegnanie dr inż. Julii Borys

W dniu 28 marca 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się uroczyste pożegnanie przez Dyrekcję Centralnego Ośrodka dr inż. Julii Borys – kierownika Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian (OWT) w Centralnym Ośrodków w Słupi Wielkiej, w związku z jej przejściem na emeryturę. Z początkiem kwietnia 2011 roku dr inż. Julia Borys podejmie pracę w Międzynarodowym Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w Genewie.
Dr inż. Julia Borys rozpoczęła pracę w Centralnym Ośrodku w 1974 roku. Od 1992 roku kierowała Pracownią Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian, a od 1998 roku objęła stanowisko Kierownika Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian, kierując nim aż do chwili obecnej.
Dziękując dr inż. Julii Borys za wieloletnią współpracę, dyrektor Centralnego Ośrodka, prof. dr Edward S. Gacek, podkreślił jej duży wkład w tworzenie i prowadzenie oceny odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin dla potrzeb rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin uprawnych, a zwłaszcza w zacieśnianie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami, w tym z Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO). Ponadto podziękował jej za sumienność, niezwykłe poświęcenie i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Żegnając się z Dyrekcją i Pracownikami COBORU, dr inż. Julii Borys podziękowała za życzliwość i współpracę zarówno z Centrali Centralnego Ośrodka, jak i stacji doświadczalnych oceny odmian, z którymi przez długie lata współpracowała, a także zadeklarowała dalszą współpracę z Centralnym Ośrodkiem w przyszłości.