Wyszukaj odmianę    Kontakty
Międzynarodowa Ministerialna Konferencja
nt. Partnerstwa Wschodniego w Krakowie

         W dniach 27-28 października 2011 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa Wschodniego „Zbliżanie przepisów państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego z prawem UE w zakresie kwestii weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach polskiej prezydencji.
         Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Unii Europejskiej skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Celem konferencji było omówienie dotychczasowych wyników współpracy w dziedzinie rolnictwa z krajami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w takich obszarach, jak: sprawy weterynaryjne, fitosanitarne, bezpieczeństwo i jakość żywności.
         W konferencji uczestniczyli przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej (m.in. wiceministrowie rolnictwa z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Czech, Rumunii, Węgier oraz przedstawiciele Białorusi, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii) oraz reprezentacji DG SANCO, Parlamentu Europejskiego, międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń i instytutów naukowych.
         W trakcie paneli dyskusyjnych reprezentanci państw Partnerstwa Wschodniego mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do tej inicjatywy. Zaproponowano nowe formy wymiany poglądów i oceny funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego, w tym tematy do dalszej współpracy w zakresie kwestii fitosanitarnych, weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności.
         W konferencji udział wzięli przedstawiciele COBORU: prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor, oraz mgr inż. Elżbieta Radomska – kierownik biura Współpracy z Zagranicą, i dr inż. Kazimierz Pyziak – dyrektor SDOO w Głubczycach.
         Prof. dr hab. Edward Gacek zwrócił uwagę na potrzebę poszerzenia współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego w obszarze nasiennictwa o zagadnienia dotyczące hodowli roślin, wytwarzania i obrotu materiałem siewnym i rozmnożeniowym, a także współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej w nasiennictwie (prawa hodowców do odmian roślin, patenty na odkrycia biotechnologiczne stosowane w odmianach roślin).