Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. warmińsko-mazurskim

          W dniu 27 czerwca 2011 roku w Zalesiu koło Barczewa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Jacka Protasa, Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – Pana Jana Heichel i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 21 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Henryk Pastuszek – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, a zastępcami Pan Tomasz Gursztyn – delegat do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Pan prof. Jacek Kwiatkowski – z Katedry Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.