Wyszukaj odmianę    Kontakty
Polsko-niemieckie spotkanie dotyczące współpracy w zakresie badania wartości gospodarczej odmian

       W dniu 27 maja 2011 roku na terenie stacji doświadczalnej w Baruth (Saksonia – Niemcy) odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dotyczące współpracy w zakresie badania wartości gospodarczej odmian.

       W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczył pracownik Bundessortenamtu z Hannoveru oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za badania odmianowe z sąsiadujących z polską krajów federacyjnych (landów) – Meklenburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii. Stronę polską reprezentowali pracownicy Centrali COBORU (Józef Zych, Andrzej Najewski, Waldemar Janiak), stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian (Anna Kamińska, Dariusz Rawicki, Gwidon Tratwal, Joanna Waszak, Joanna Góra) oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (prof. Henryk Bujak, Sylwia Lewandowska) i Zachoniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Marek Bury).

      Wizyta była kontynuacją spotkań z roku 2009 w Prenzlau (Niemcy) i roku 2010 w Kościelnej Wsi. Dotyczyła możliwości nawiązania współpracy przygranicznej w zakresie badania wartości gospodarczej odmian (WGO).

      Podczas spotkania dokonano wizytacji pola doświadczalnego stacji, zapoznano się z aktualnymi problemami istotnymi dla rolnictwa w obu krajach oraz przekazano publikacje wyników doświadczeń PDO. W dyskusji omówiono zakres możliwej współpracy w najbliższym czasie.

      W podsumowaniu, uczestnicy spotkania wyrazili wolę kontynuacji współpracy, zwłaszcza w zakresie wymiany osobowej, wymiany publikacji wyników doświadczeń oraz przekazywania wyników pojedynczych doświadczeń sąsiadujących regionów w celu ich statystycznej analizy i syntezy. Rozważano również możliwość włączenia pojedynczych odmian niemieckich do doświadczeń PDOiR prowadzonych w naszym kraju i odwrotnie.
      Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się pod koniec maja 2012 roku w SDOO Zybiszów.