Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli Białoruskiej Inspekcji Badań i Ochrony Prawnej Odmian Roślin

       W dniu 26 maja 2011 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gościliśmy Tatsianę Siamashka – zastępcę dyrektora Białoruskiej Inspekcji Badań i Ochrony Prawnej Odmian Roślin (State Inspection for Testing and Protection of Plant Varieties), i kierownika działu WGO tej Inspekcji – Liudmilę Yukhnavets.

       Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów oraz informacji dotyczących zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach, oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy.