Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wybór dyrektora COBORU do Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN

          W dniu 25 listopada 2011 dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek został wybrany przez krajowe środowisko naukowe na członka Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk na kadencję w latach 2011-2014. Przedmiotem prac Komitetu jest opiniowanie projektów badawczych, wydawanie ekspertyz, organizowanie konferencji oraz inne działania w obszarze fizjologii, genetyki i hodowli roślin w naszym kraju.