Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych

          W dniu 25 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych w kadencji 2009-2012. Członkowie Komisji zaopiniowali wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian konopi i lnu zwyczajnego (włóknistego).

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru nowej odmiany konopi włóknistych (Wojko) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla dwóch odmian lnu zwyczajnego – włóknistego (Modran, Selena).

Nowe odmiany roślin włóknistych 2011