Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych

          W dniu 25 stycznia 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian roślin korzeniowych.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 12 nowych odmian buraka cukrowego oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 2 odmian buraka pastewnego. 

Nowe odmiany buraka cukrowego 2011