Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie Robocze Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych w SDOO w Pawłowicach i IOR-PIB Oddział Sośnicowice

      W dniach 24-25 maja 2011 roku odbyło się wyjazdowe robocze spotkanie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych, któremu przewodniczył prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB Poznań, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji, oraz zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO), Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (KZPR), Zakładów Tłuszczowych BIELMAR oraz pracownicy Oddziału w Sośnicowicach Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego i Centralnego Ośrodka, w tym SDOO w Pawłowicach, zapoznali się z działalnością Zakładów Tłuszczowych BIELMAR w Bielsko-Białej, doświadczeniami odmianowymi z rzepakiem ozimym prowadzonymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach oraz zakresem działalności IOR-PIB Oddział w Sośnicowicach. Na spotkaniu omówiono też propozycje dotyczące zmiany systemu badań porejestrowych z rzepakiem ozimym.

Składamy podziękowania Panu prof. dr hab. Markowi Mrówczyńskiemu – przewodniczącemu Komisji, oraz dyrekcji i pracownikom SDOO w Pawłowicach i IOR-PIB Oddział w Sośnicowicach za pomoc w organizacji spotkania Komisji oraz gościnność.