Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

          W dniu 24 lutego 2011 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian zbóż ozimych.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 21 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 6, pszenica zwyczajna – 7, pszenżyto – 5, żyto – 3) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 6 odmian tej grupy roślin (pszenica zwyczajna – 5, żyto – 1).

Nowe odmiany zbóż ozimych 2011

    Podczas posiedzenia Komisji, dziekan Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Wiesław Koziara, wręczył dyrektorowi COBORU, prof. dr hab. Edwardowi S. Gackowi, pamiątkowy medal z okazji Jubileuszu 90-lecia akademickich studiów rolniczych w Poznaniu.
     Prof. dr hab. Edward S. Gacek podziękował za wyróżnienie i zapewnił, że współpraca Centralnego Ośrodka z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu będzie się umacniać.