Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta w Ukraińskim Instytucie Badania Odmian Roślin

    W dniach 23-24 maja 2011 r. dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek, wraz z kierownikiem Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbietą Radomską, i dyrektorem SDOO w Głubczycach – dr inż. Kazimierzem Pyziakiem, złożyli wizytę w Ukraińskim Instytucie Badania Odmian Roślin w Kijowie oraz w stacjach oceny odmian Borodianka i Biała Cerkiew. Celem wizyty było zapoznanie się z zakresem zadań realizowanych przez obie jednostki oraz nawiązanie wzajemnej współpracy, zwłaszcza w zakresie współpracy przygranicznej.

     Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów oraz informacji dotyczących zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach, oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy.

      Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek, oraz dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin – Vasilij Soroka, podpisali porozumienie o współpracy na lata 2011-2015 pomiędzy oboma instytucjami.