Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka

          W dniu 22 września 2011 roku w Centralnym Ośrodku odbyło się jesienne spotkanie Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka. Podczas spotkania omówiono działalność inspektorów w pierwszej połowie 2011 roku oraz zreferowano wyniki wiosennych i letnich lustracji doświadczeń prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zdyskwalifikowanych i zagrożonych dyskwalifikacją.

     Ponadto specjaliści Centrali Centralnego Ośrodka przekazali swoje uwagi dotyczące realizacji programu badawczego w kończącym się sezonie doświadczalnym oraz założenia do realizacji na sezon 2011/2012, zwłaszcza w zakresie roślin ozimych i wieloletnich.