Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw

          W dniu 22 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowych COBORU dotyczące odmian roślin motylkowatych drobnonasiennych i traw.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.
    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru jednej odmiany wiechliny łąkowej i sześciu odmian życicy trwałej.

Nowe odmiany traw 2011