Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Lunch Seminar” pt. „Piętnaście lat współpracy ponadnarodowej w zakresie
ochrony prawnej odmian w Unii Europejskiej”

          W dniu 21 października 2011 roku w Genewie Komisja Europejska wspólnie z polską prezydencją i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) w Angers w ramach obchodów 50-lecia UPOV zorganizowała dla przedstawicieli państw członkowskich UPOV i obserwatorów, „Lunch Seminar” pt. „15 years of supranational cooperation in plant variety protection: the European experience”.

     W trakcie seminarium zastępca Dyrektora Generalnego DG SANCO w Brukseli – Pan Ladislaw Miko, wygłosił referat pt. „Unia Europejska jako instytucja i członek UPOV”. Po czym prof. dr hab. Edward S. Gacek, jako przedstawiciel państwa członkowskiego UE pełniącego przewodnictwo w Radzie Europy i kraju członkowskiego UPOV, przedstawił prezentację pt. „Współistnienie krajowych i wspólnotowych systemów ochrony prawnej odmian”.

    Trzeci referat pt. „Implementacja regionalnego systemu ochrony prawnej odmian” wygłosił Prezydent CPVO, Martin Ekvad. W seminarium łącznie uczestniczyło blisko 200 osób reprezentujących kilkadziesiąt krajów członkowskich UPOV.