Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. lubuskim

    W dniu 20 czerwca 2011 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa lubuskiego, na którym dokonano wręczenia  nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Panią Elżbietę Polak, Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej – Pana Władysława Piaseckiego, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 20 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Marek Żeromski – dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a zastępcami: Pan Alfred Kałużny – członek Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej, i Pani Anna Roznerska-Araszkiewicz – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie.