Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

          W dniu 20 stycznia 2011 roku odbyło się piate posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian zbóż jarych.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 8 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 2, owies nagi – 1, pszenica twarda – 1) oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 4 odmian tej grupy roślin (jęczmień – 3, pszenica zwyczajna – 1). 

Nowe odmiany zbóż jarych 2011