Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji Wewnętrznych ds. rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT oraz Komisji Wewnętrznych ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian

          W dniu 18 stycznia 2011 roku odbyły się posiedzenia Komisji Wewnętrznych ds. rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT w zakresie roślin sadowniczych, warzywnych oraz traw gazonowych. Komisje m.in. pozytywnie zaopiniowały wpisanie do krajowego rejestru 7 odmian traw gazonowych, 7 odmian roślin sadowniczych i 23 odmian roślin warzywnych oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze 3 odmian traw gazonowych i 41 odmian roślin warzywnych.

     W tym samym dniu odbyły się też posiedzenia Komisji Wewnętrznych ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin ozdobnych i sadowniczych. Komisje m.in. pozytywnie zaopiniowały przyznanie wyłącznego prawa hodowcom 16 odmian roślin ozdobnych i czterech odmian roślin sadowniczych.

Nowe odmiany traw gazonowych 2011
Nowe odmiany roślin sadowniczych 2011
Nowe odmiany roślin warzywnych 2011