Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie w zakresie obsługi Systemu Zarządzania Symfonia

       W dniach 17-19 maja 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie działów księgowych centrali Centralnego Ośrodka oraz stacji doświadczalnych oceny odmian w zakresie obsługi Systemu Zarządzania „Symfonia”. Szkolenie w formie konsultacji powdrożeniowych prowadzone było przez pracowników firmy Sage w Poznaniu. Celem szkoleń było omówienie problemów, które pojawiły się po kilkumiesięcznej pracy z programem oraz przedstawienie rozwiązań indywidualnych dla Centralnego Ośrodka.
       Ponadto omówiono pracę działów księgowości w aspekcie ustalenia wspólnych rozwiązań i ujednolicenia przyjętej polityki rachunkowości.