Wyszukaj odmianę    Kontakty
Udział Polski w posiedzeniach organów UPOV

          W dniach 17-20 października 2011 roku w Genewie odbyły się posiedzenia organów Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), tj. Komitetu Administracyjno-Prawnego (CAJ), Grupy Doradczej Komitetu Administracyjno-Prawnego (AG-CAJ), Komitetu Konsultacyjnego (CC) oraz Rady UPOV.

    W związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej, prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, koordynował stanowisko państw członkowskich Unii Europejskiej w omawianych kwestiach.
    Jednocześnie w posiedzeniach organów UPOV, kraj nasz był reprezentowany przez pracowników COBORU, mgr inż. Marcina Króla i mgr inż. Alicję Rutkowską-Łoś, a w posiedzeniu Rady UPOV dodatkowo uczestniczyła mgr inż. Elżbieta Radomska.